انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر ناصر هداوند

 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922250 (009821)
  نمابر:  ................  (009821)
  پست الکترونیک: 
 گروه آموزشی             داروسازی
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
متخصص داروسازی بالینی